Jan Ove’s Døgnfluetips

Det har vært mye vann i elvene på østlandet i sommer, så spenningen var stor når jeg reiste på noen dagers ørretfiske i midten av juni. Normalt sett er det fin vassføring rundt sankthans, men med store nedbørsmengder den siste perioden før avreise kunne man aldri vite. Det viste seg heldigvis ikke å være flom i elven, men det var rikelig med vann.  Været var ikke på min side disse dagene. Sterk vind som vekslet fra den ene retningen til den andre preget store deler av turen. På denne tiden av året, og spesielt under døgnflueklekkinger, er man i elven jeg besøkte avhengig av rolige vindforhold for at ørreten skal vake.  Jeg må innrømme at jeg i 90 prosent av tilfellene ønsker å fiske på vakende fisk, så uken bestod mye av å vandre opp og ned langs elven i håp om å se en ørretspole mellom vindkulene. Hvert år tenker jeg at jeg burde fiske blindt med nymfe, men det blir liksom aldri full satsing. Fasinasjonen for vaket gjør meg så rastløs at jeg hele tiden frekventerer fiskeplassene i håp om å finne en vakende fisk.

Når man har noen dager til ørretfiske vil man kunne treffe på noen perioder hvor forholdene er gunstige. Det gjorde jeg også denne turen, selv om det aldri ble noe superfiske. Noen flotte ørreter lot seg imidlertid lure. Klekkinger av flere arter døgnfluer var absolutt i gang. Selv om klekkingene ikke var de største, samlet det seg mye insekter i bakevjer og viker, og når vindkulene la seg, viste det seg fisk på de vante stedene. Bakevjefisker har mye å velge i, så jeg fisket med store døgnflueimitasjoner. Langt større imitasjoner enn de døgnfluene fisken egentlig vaket på.  Ofte må man gjøre dette for i det hele tatt ha en sjanse for å få fisken til å ta nettopp din flue. Min erfaring er også at store ørreter ofte liker litt store imitasjoner, og ikke alltid er så kresne og selektive i slike situasjoner. Ofte er de langt mindre kresne enn sine noe mindre artsfrender.

Ellers fikk jeg denne uken fisket mye med Guideline Reaction 9ft. 4. En ypperlig stang. Aksjonen er svært ”tight” og jevn, og dette gjør stanga svært presis. Den takler alt fra snører med kortere vektdel til snører med lange vektdeler.  Selv om stanga er relativt rask, føles den aldri hard, og den er svært god å kjøre fisk på, også med tynne fortommer. Snøret jeg fisket mest med var High-water, og dette er en kombinasjon som absolutt kan anbefales.

God fiskesommer videre til alle!

Jan Ove Vasaasen

Power Team Norge

Leave a Reply