Sjøørretfiske med Tørrflue


Tekst og foto: Jan Ove Vasaasen – Power Team Norge

Sjøørretfiske i våre elver i dag foregår for det meste med våtflue hvor fluen fiskes med vanlig våtfluesving. Tradisjonelle våtfluer fungerer veldig godt til dette fisket og man dekker elven på en systematisk og effektiv måte. Likevel er det spennende å tilnærme seg sjøørreten også ved hjelp av andre metoder. Selv har jeg en stor forkjærlighet for tørrfluefiske. I enkelte elver er det vanskelig å få sjøørreten til å stige til tørrflue, men flere elver i Norge kan by på et spennende tørrfluefiske. Dette er et tørrfluefiske som påminner mye om vanlig ørretfiske med tørrflue. Det handler altså ikke nødvendigvis om store og stripende attraktorfluer, men om tørrfluer, både attraktor og imitasjoner, som oftest fiskes dead drift.

Bildet over: Gjenutsetting av sjøørret. Sjøørreten er en sårbar art.

I mange klare elver kan man finne sjøørreten ved å spotte for så å kaste aktivt på fisk man ser, eller man kan fiske på sjøørret som vaker. Er klekkingene gode kan man oppleve å finne vakende og steady fisk. Tørrfluefiske etter sjøørret foregår også ved vanlig blindfiske, hvor man plasserer fluen der man tror det kan stå fisk.

Sjøørreten er sprek. Også med tanke på at den kan bli stor og at elvene kan være strie, spesielt gjelder dette mange av våre vestlandselver, bør man ha kraftigere utstyr enn til vanlig ørretfiske. Selv bruker jeg stenger i klasse 6 og 7 og har en Guideline Lecie 9’6” # 7 som min absolutte favoritt. Stanga har en lengde og aksjon som gir meg fortrinn både under kjøring av fisk i stri elv og når jeg kaster større tørrfluer og er avhengig av høy snørehastighet for å få slått over snøret og fortommen.

Når det gjelder snører kan man tenke som på vanlig ørretfiske. Likevel hender det at fluene kan være noe større, slik at enkelte kanskje vil foretrekke snører med raskere overslag og litt kortere vektdel.  Selv bruker jeg Guideline High-water, men kan også nevne snørene Guideline  Presentation og Guideline 4-cast som ypperlige valg. Tykkelsen på fortomsspissen ligger på 0.20 til 0.25. Det kan også være et alternativ å ha en rask nedtappering på fortommen for raskere overslag.

Når det gjelder fluer, bør man ha både attraktorfluer som for eksempel tradisjonelle bustefluer i størrelse 6 til 12, og imitasjoner av vårfluer og døgnfluer i størrelse 8-14. Store døgnflueimitasjoner er noe jeg selv bruker hyppig, og da spesielt bundet med fallskjermhackel. Store fallskjermhackel fungerer også som gode attraktorfluer.

Det er vel ingen tvil om at snittvekten på sjøørret fanget med tørrflue er lavere enn snittvekten man vil kunne oppnå med våtflue. Likevel kan man være heldig å få store fisker også på tørt, og det er en flott opplevelsen å se en nygått og blank sjøørret stige til tørrflue.

Neste gang dere står ved en sjøørretelv vil jeg derfor anbefale dere å legge våtfluen til side og gjøre et realt forsøk med tørrflue.

Fra sommerens fiske: En flott og nygått sjøørret på drøye 2 kg har latt seg lure av en fallskjermhackel nr. 10.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.