The Compact Experience

Av Jan Erik Granbo, Guideline. (for english text see below)

Det siste året har jeg hatt gleden av å kaste og fiske mye med de nye Guideline Compact klumpene.Image

Skyteklumpen er “Ready to Go” det vil si ferdige løkker i begge ender. Den leveres for enhånds i klassene 7/8 og 8/9 og i tohånds fra klasse 7/8 til 9/10. Lengden er fra 8,3 meter for de tyngste synkelinene til 10,4 meter for flytelinen. Snørene er bygd opp som et triple desity system da den bakerste halve meteren består av en intermediate del. Dette gjør at snøret oppfører seg veldig stabilt under luftferden, til tross for at Compact er ganske korte klumper. ImageCompact er en fantastisk skyteklump for fiske der det er trangt og du har hindringer tett ved elvebredden, eller ved dyp vading. Compact innehar en vanvittig høy snørehastighet og er derfor heller ikke så sensitiv i vind.

Ved synkesnørefiske er Compact utrolig effektiv å fiske med, grunnet den korte lengden og triple denisty oppbyggingen. Fisker du i mindre til mellomstore lakseelver vil du oppleve dette snøret som veldig behagelig og lettkastet. Synkesnørefiske i mellomstore til store lakseelver er også bra med dette snøret, da man oppnår ganske lange kastelengder grunnet triple density oppbygningen.  For nybegynneren er dette det selvsagte valget. Oppsøk en Guideline demo denne våren så du får testet denne skyteklump serien.
/Jan Erik.

For å lese mer om disse linene: http://www.guideline.no/?module=Webshop;action=ProductGroup.publicOpen;pagesize=12;id=546;template=norWebshop

By Jan Erik Granbo, Guideline.

This past year I´ve had the pleasure of casting and fishing a lot with the new Guideline Compact Shooting heads.

The Compact is a “Ready to Go” head, which means that it is pre-looped in both ends. It comes in single hand from line weight  7/8 and 8/9 and in double hand from line weight 7/8, 8/9 and 9/10. The length is from 8.3 meters for the heaviest sinking lines to 10.4 meters for the floater. The head is designed as a triple denisty system and the rear of the head is made ​​up of an intermediate section on all the sinking heads. This allows the shooting head to behave very stable in the air, despite that the Compact is a short head line.

Compact is a wonderful shooting head for fishing in tight positions where you have obstacles close to the river bank, or if you are wading deep. I experienced that the Compact lines are able to generate an outrageously high line speed, so it’s not sensitive to wind as you would expect.

As a proper sinking line, the Compact is incredibly efficient to use. This is due to the short length and triple density design. If you fish in small to medium sized rivers you will experience this line as very comfortable and easy to cast. Sinking line fishing in medium to large rivers is also good with this line, as you can achieves fairly long casts due to the triple density taper. For the beginner, this is your number one choice. Visit one of our demos this spring so you can test this shooting head series.

/Jan Erik.

To read more about these lines: http://www.guideline.no/9SVTFlI56n_d2Z-0ow_j1X9i_lF14lVBt6705hRvI2t.ips?template=engWebshop;pagesize=12

Leave a Reply