3D+ Compact – From the Field

Guideline Ambassador Jesper Ljungberg from Falkenberg, Sweden says; Last autumn, I had the privilege of testing a couple of samples of this new shooting head Guideline 3D + Compact, a line that is perfectly adapted for fishing in our rivers in southern Sweden, such as Ätran, Mörrum and Emån. I tested F/S1/S3 and F/S3/S5 for a few autumn days at slightly different water levels and in a few different rivers.

3D + Compact is perfect for fishing in a little tighter places and technical waters. Not necessarily very far, but more where you want to place the fly in small pockets, under trees and other places. However, the line feels easy to reach quite far when needed. Much of the weight of the head is placed closer to the back end towards the shooting line, which is great in tight spaces.

I did not have to put the line in a big D-loop behind me, but it worked well just to give it a small ´push´ and it took off in a fantastic way where I wanted. I like to fish in a bit awkward places for salmon and sea trout. Wading in position and trying to devise a path for the line to go as I want and preferably with good speed, both in calmer water but above all high speed also in strong current. I rarely stand and cast far, but I try to work my way to the strike through position and thought behind the fly’s depth, angle and speed in the water.

Something that I really see as a big advantage with this line is that the floating part of the head is a little longer than on recent years’ lines, simply a little more as they looked before. It makes the line easy to mend over rocks and currents so that I get that angle or speed that I want. Still, the sinking part is long enough not to be pushed up in faster sections of the river.

The rods I use were LPXe Switch 11 ”# 7/8 and also tested the ropes on Elevation 12” # 7/8, and it is very easy to work with these lengths on rods. The sinking part cuts nicely into the water and if I just released a little extra release line in places with more current, it went down quickly where I wanted it and stayed well at that depth until the fish chopped. It should be added that I am not a float line fisherman but love to fish with a little sink in the tip so the line goes down to the fish regardless of the season and therefore this suits me perfectly.

Especially then in late summer and autumn fishing in Ätran and Mörrum for salmon and sea trout. Fishes during the dark part of the day with muddler-inspired flies and a line with a sinker tip. Both salmon and sea trout like to catch in the dark. In short, this will be my weapon in the hunt for our salmon and sea trout in 2021. Looking forward to a season where traveling and fishing will hopefully ease up again. So we can get some new wonderful fishing memories to carry with us.

Tight lines – Jesper Ljungberg/Fiskeguide i Falkenberg

Read more about the lines at the Guideline website >>>

TEXTEN PÅ SVENSKA

Guideline 3D+ CompactI höstas hade jag förmånen att testa ett par prover av denna nya skjutklumpen Guideline 3D+ Compact, en lina som är perfekt anpassad för fisket i våra åar i södra Sverige som till exempel Ätran, Mörrum och Emån. Jag testade F/S1/S3 och F/S3/S5 under några höstdagar, på lite olika vattenstånd och i några olika åar.

3D+ Compact är som gjorda för kast som ska var lätta att få iväg på lite trängre platser. Inte nödvändigtvis jättelångt, utan mer dit man vill. Dock känns linan enkel att nå hyfsat långt med också vid behov. Mycket av vikten på klumpen är uppflyttad närmre den bakre delen, mot skjutlinan, vilket underlättade kasten på trånga platser. Jag behövde inte lägga upp linan så mycket bakom mig utan det funkade bra att bara trycka till så for den ändå iväg på ett fantastiskt sätt dit jag ville. Jag fiskar gärna på lite krångliga platser efter lax och havsöring. Vadar i position och försöker tänka ut en bana för linan att gå som jag vill och gärna med bra fart, både i lugnare vatten men framför allt hög fart även i stark ström. Det är sällan jag står och kastar långt utan jag försöker mer arbeta mig fram till hugget genom position och tanke bakom flugans djup, vinkel och hastigt i vattnet.

Något som jag verkligen ser som en stor fördel med denna linan är att den flytande delen av klumpen är lite längre än på senaste årens linor, helt enkelt lite mer som de såg ut förr. Det gör linan lätt att trixa med och menda över stenar och strömmar så att jag får den där vinkeln eller farten som jag vill ha. Ändå är den sjunkande delen tillräckligt lång för att inte dras upp i mer strömsatta partier. Med lite trixande så fick jag linan att med lätthet gå precis som jag ville utan att behöva anstränga mig.

Spön jag använda var LPXe Switch 11” #7/8 samt testade även linorna på Elevation 12” #7/8, och den är väldigt lättjobbad med dessa längder på spön. Sjunkdelen skär fint ner i vattnet och släppte jag bara lite extra löslina på platser med mer ström så gick den fort ner där jag ville ha den och höll sig bra på det djupet tills fisken högg.

Tilläggas skall att jag är ingen flytline-fiskare utan älskar att fiske med lite sjunk i spetsen så linan går ner till fisken oavsett årstid och därför passar det här mig klockrent. Speciellt då till sensommar och höstfisket i bland annat Ätran och Mörrum efter lax och havsöring. Fiskar gärna under den mörka delen av dygnet med muddlerinspirerade flugor och en lina med sjunkspets. Både lax och havsöringa tar gärna i mörkret.Kort och gott kommer detta bli mitt vapen i jakten på våra laxar och havsöringar under 2021. Ser fram emot en säsong där resandet och fiskandet förhoppningsvis lättar upp igen. Så vi kan få till några nya härliga fiskeminnen att bära med oss.

Tight lines – Jesper Ljungberg/Fiskeguide i Falkenberg

Leave a Reply